جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,897 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/07/24
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/07/24
96295تهرانمرادیتجاریرهن و اجاره1,00015,000,00050,000,0001396/07/23
96285تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره1352,600,00040,000,0001396/06/27
96274تهرانفروزشآپارتمانرهن و اجاره52950,00015,000,0001396/06/22
96276تهرانرسالتآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001396/06/22
96221نوردانشگاهویلارهن و اجاره200700,0007,000,0001396/06/17
85813نوردانشگاهتجاریرهن و اجاره110350,0002,000,0001396/06/17
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/06/17
96253تهرانپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00080,000,0001396/06/16
96257تهرانقلیچ خانیآپارتمانرهن و اجاره1202,700,000130,000,0001396/06/16
96260تهرانستارخان آپارتمانرهن و اجاره922,700,27035,003,5001396/06/16
96261تهرانبلوار پاکنژادآپارتمانرهن و اجاره672,600,00030,000,0001396/06/16
96239تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره161,00085,000,0001396/06/09
96220تهرانشهید فتح الهی شمالی آپارتمانرهن و اجاره52200,00055,000,0001396/06/09
96248تهرانآزادی اداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1396/06/09
96181تهراندهکده المپیکآپارتمانرهن و اجاره95600,00050,000,0001396/06/07
96233تهرانباباطاهر شرقیآپارتمانرهن و اجاره821,300,00040,000,0001396/06/06
96211تهراندیالمهآپارتمانرهن و اجاره92900,00045,000,0001396/06/05
96229تهرانپیروزیآپارتمانرهن و اجاره52500,00030,000,0001396/06/02
96212تهراناعرابیآپارتمانرهن و اجاره80390,000139,000,0001396/05/30
96214هشتگرداصلیمغازهرهن و اجاره853,000,00010,000,0001396/05/26
96208تهراننوفلوشاتواداریرهن و اجاره2,40090,000,0001,000,000,0001396/05/25
96145تهراننقدیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001396/05/24
96183تهراناندرزگوویلارهن و اجاره6005,900,00060,000,0001396/05/21
Page top