املاک خراسان رضوی: جستجوی املاک و مسکن استان خراسان رضوی

خراسان رضوی : 444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9779مشهدخيابان گلريزآپارتمانفروش65369,00024,000,0001390-10-07
9780مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش68558,00038,000,0001390-10-07
9781مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85592,00045,000,0001390-10-07
9782مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85611,00052,000,0001390-10-07
9783مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85564,00048,000,0001390-10-07
9784مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش75693,00052,000,0001390-10-07
9785مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش335746,000250,000,0001390-10-07
9786مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش111945,000105,000,0001390-10-07
9787مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش110818,00090,000,0001390-10-07
9788مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش831,100,00091,000,0001390-10-07
9789مشهدملك آباد - فلسطين آپارتمانفروش501,200,00060,000,0001390-10-07
9790مشهدقاسم آباد - یوسفیهآپارتمانفروش55472,00026,000,0001390-10-07
9791مشهدقاسم آباد -مشکینیآپارتمانفروش70685,00048,000,0001390-10-07
9792مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش102806,00050,000,0001390-10-07
9793مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش125720,00090,000,0001390-10-07
9794مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش651,000,00065,000,0001390-10-07
9593مشهدحسابي شماليآپارتمانفروش1001,350,000135,000,0001390-10-06
9594مشهدفرامرزعباسي ویلافروش3441,200,0004,128,000,0001390-10-06
9595مشهددكترحسابيویلافروش300916,000275,000,0001390-10-06
9596مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش731,000,00074,000,0001390-10-06
9597مشهداستاد يوسفيآپارتمانفروش751,170,00088,000,0001390-10-06
9598مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش124685,00085,000,0001390-10-06
9599مشهداستاد يوسفيآپارتمانفروش88681,00060,000,0001390-10-06
9600مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش88681,00060,000,0001390-10-06
9601مشهدالهيه آپارتمانفروش70442,00031,000,0001390-10-06
9602مشهداستاديوسفيآپارتمانفروش502,400,000120,000,0001390-10-06
9603مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90933,00084,000,0001390-10-06
9604مشهدقاسم آباد - تربيتآپارتمانفروش751,060,00080,000,0001390-10-06
9605مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش55854,00047,000,0001390-10-06
9606مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش78723,00055,000,0001390-10-06
Page top