املاک مشهد: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات مشهد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
8900مشهدبلوار شاهدویلافروش2402,300,000550,000,0001390-09-28
8901مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش2201,360,000300,000,0001390-09-28
8902مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2251,750,000400,000,0001390-09-28
8903مشهدقاسم آباد - يوسفي ویلافروش208860,000180,000,0001390-09-28
8904مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2501,400,000350,000,0001390-09-28
8905مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش220720,000160,000,0001390-09-28
8906مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش256760,000195,000,0001390-09-28
8910مشهدقاسم آباد - حسابي آپارتمانفروش75720,00054,000,0001390-09-28
8911مشهد بلوار فلاحي ویلافروش300800,000300,000,0001390-09-28
8912مشهدقاسم آباد - حسابيویلافروش600833,000500,000,0001390-09-28
8913مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2001,000,000200,000,0001390-09-28
8914مشهدقاسم آباد - انديشهویلافروش2501,000,000250,000,0001390-09-28
8915مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش442723,000320,000,0001390-09-28
8916مشهد حجاب - حسابيویلافروش2001,500,000300,000,0001390-09-28
8850مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش4003,000,0001,200,000,0001390-09-27
8851مشهد قاسم آباد - انديشه ویلافروش185918,000170,000,0001390-09-27
8852مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش290862,000250,000,0001390-09-27
8853مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2402,290,000550,000,0001390-09-27
8854مشهد الهيه - اقدسيه ویلافروش300300,00090,000,0001390-09-27
8855مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش2501,520,000380,000,0001390-09-27
8856مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش340900,000306,000,0001390-09-27
8857مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1909,470,000180,000,0001390-09-27
8858مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش450660,000300,000,0001390-09-27
8859مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش442678,000300,000,0001390-09-27
8860مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش200800,000160,000,0001390-09-27
Page top