املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,567 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95576تهرانشهرک راه آهن، چیتگرمغازهفروش20کارشناسیکارشناسی1396/07/01
96285تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره1352,600,00040,000,0001396/06/27
96186تهرانولیعصرآپارتمانفروش18414,000,0002,576,000,0001396/06/22
96274تهرانفروزشآپارتمانرهن و اجاره52950,00015,000,0001396/06/22
96276تهرانرسالتآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001396/06/22
96272تهرانمیدان فاطمیاداریاجاره10550,0001396/06/22
96270تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1257,500,000937,000,0001396/06/19
96253تهرانپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00080,000,0001396/06/16
96256تهرانعلامه طباطبایی جنوبیاداریفروش7411,000,000814,000,0001396/06/16
96257تهرانقلیچ خانیآپارتمانرهن و اجاره1202,700,000130,000,0001396/06/16
96259تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1318,390,0001,100,000,0001396/06/16
96260تهرانستارخان آپارتمانرهن و اجاره922,700,27035,003,5001396/06/16
96261تهرانبلوار پاکنژادآپارتمانرهن و اجاره672,600,00030,000,0001396/06/16
96084تهراننلسون ماندلاآپارتماناجاره200150,0001396/06/16
96079تهراننلسون ماندلاآپارتماناجاره2008,000,0001396/06/16
95806تهراننلسون ماندلااداریاجاره2002,500,0001396/06/14
95774تهراننلسون ماندلااداریاجاره2003,000,0001396/06/14
96249تهران162آپارتمانمعاوضه534,500,000238,500,0001396/06/09
96239تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره161,00085,000,0001396/06/09
96220تهرانشهید فتح الهی شمالی آپارتمانرهن و اجاره52200,00055,000,0001396/06/09
96248تهرانآزادی اداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1396/06/09
96240تهراندادمانآپارتمانفروش23724,000,0005,700,000,0001396/06/09
96235تهرانمهرامآپارتمانرهن112140,000,0001396/06/08
96181تهراندهکده المپیکآپارتمانرهن و اجاره95600,00050,000,0001396/06/07
96236تهرانجیحونآپارتمانفروش892,500,000220,000,0001396/06/07
Page top