املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,765 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/07
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/07
95725تهرانتهرانپارس، 218 شرقی آپارتمانفروش583,200,000187,000,0001396/03/07
95798تهراننارمک، حیدرخانیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001396/03/07
95680تهرانمجیدیه جنوبی، اثنی عشریآپارتمانفروش74270,000,0001396/03/07
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/03/07
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/03/07
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/03/07
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/03/07
95835دماونداحمدآبادویلافروش1853,200,000592,000,0001396/03/07
95833دماوندخیابان بهارویلافروش2002,500,000400,000,0001396/03/07
95831دماوندآبشارزمینفروش647900,000582,000,0001396/03/07
95693تهرانپیروزی، شکوفهآپارتمانرهن و اجاره871,500,00040,000,0001396/03/06
83779تهرانمنطقه ایرانآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001396/03/06
95577تهرانمنطقه شکوفه، خیابان عزیزیآپارتمانفروش874,200,000366,000,0001396/03/06
95696تهرانبازار، 15 خردادآپارتمانفروش872,800,000240,000,0001396/03/05
95761تهراندردشت، اولیاییآپارتمانرهن و اجاره6550,00065,000,0001396/03/05
95765تهرانسعادت آباد، ریاضی بخشایشاداریفروش929,000,000828,000,0001396/03/05
95733تهرانتهرانپارس، 196 شرقیآپارتمانفروش773,900,000300,000,0001396/03/05
95724تهرانفرجامآپارتمانرهن و اجاره80300,00080,000,0001396/03/05
95587تهرانشهرزيبا، شربیانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001396/03/04
95779تهرانابوسعیدآپارتمانرهن و اجاره581,500,00020,000,0001396/03/04
95735تهرانهفت تیر، سهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1865,000,00050,000,0001396/03/04
95691تهرانهنگام، بلوار کاظمیآپارتمانفروش583,800,000218,000,0001396/03/04
95625تهرانوحیدیه، دماوندآپارتمانفروش112335,000,0001396/03/04
95806تهراننلسون ماندلااداریاجاره2002,500,0001396/03/04
95639تهراندهکده المپیک، جدی اردبیلیآپارتمانفروش117کارشناسیکارشناسی1396/03/04
95767تهرانحشمتیه، معلمآپارتمانرهن و اجاره60800,00030,000,0001396/03/04
95773تهرانگیشا، جلال آل احمداداریرهن500135,000,0001396/03/03
95748تهرانفاطمی، زرتشتآپارتماناجاره21220,000,0001396/03/03
Page top