املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,559 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96296تهرانمرادیآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001396/07/24
96298تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش782,250,000175,500,0001396/07/24
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/07/24
96247تهرانمنطقه ایرانآپارتمانرهن90130,000,0001396/07/24
96295تهرانمرادیتجاریرهن و اجاره1,00015,000,00050,000,0001396/07/23
84513تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/07/22
96219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش864,900,000420,000,0001396/07/19
96204تهرانعابدینیآپارتمانفروش432,600,000110,000,0001396/07/19
96209شمیراناتاعجازی آپارتمانفروش22410,800,0002,400,000,0001396/07/19
96225تهرانمدیریتاداریفروش6511,000,000715,000,0001396/07/19
96271تهرانولیعصرآپارتمانفروش442,800,000126,000,0001396/07/19
96135تهرانشریعتیآپارتمانفروش674,330,000290,000,0001396/07/18
96178تهرانشاهين شمالیآپارتمانفروش754,500,000340,000,0001396/07/18
96191تهرانفروزشآپارتمانفروش602,900,000175,000,0001396/07/18
96255تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش815,700,000455,000,0001396/07/18
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,0002,743,000,0001396/07/16
95576تهرانشهرک راه آهن، چیتگرمغازهفروش20کارشناسیکارشناسی1396/07/01
96285تهرانهفت حوضآپارتمانرهن و اجاره1352,600,00040,000,0001396/06/27
96186تهرانولیعصرآپارتمانفروش18414,000,0002,576,000,0001396/06/22
96274تهرانفروزشآپارتمانرهن و اجاره52950,00015,000,0001396/06/22
96276تهرانرسالتآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00040,000,0001396/06/22
96272تهرانمیدان فاطمیاداریاجاره10550,0001396/06/22
96270تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1257,500,000937,000,0001396/06/19
96253تهرانپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00080,000,0001396/06/16
96256تهرانعلامه طباطبایی جنوبیاداریفروش7411,000,000814,000,0001396/06/16
Page top