املاک ری: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات ری

تهرانarrowری : 49 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96188ری24 متریآپارتمانفروش72130,000,0001396/06/06
95688ریشهرری، امام خمینیویلافروش177480,000,0001396/02/15
82450ریامام خمینیمستغلاتفروش3505,000,0002,000,000,0001395/10/19
95280ریشهر سنگتجاریرهن و اجاره2004,000,00010,000,0001395/10/15
83250رییزدان خواه آپارتمانفروش69190,000,0001395-06-07
82661رییزدان خواهآپارتمانفروش692,600,000180,000,0001395-05-31
15334ری احمد قمیآپارتمانفروش1133,180,000380,000,0001395-05-29
65286ریقاسم آبادمغازهرهن و اجاره86750,00015,000,0001394-10-14
63746ریسرتختکلنگیفروش3006,000,0001,200,000,0001394-09-29
60523ریزمان آبادآپارتمانفروش721,000,00071,000,0001394-08-24
60078ریشیرمحمدیآپارتمانرهن6845,000,0001394-08-19
55883ریآهنکارانکارخانجاترهن و اجاره921,300,00015,000,0001394-07-03
53161ریشهید غیوریآپارتمانفروش602,300,000138,000,0001394-06-09
51901ریاتوبان کریمیآپارتمانفروش115345,000,000345,000,0001394-05-28
48222ریجاده ورامینباغفروش11,500400,000,0001394-05-27
46778ریبهشتیاداریرهن و اجاره1002,700,00040,000,0001394-04-06
39084ریمسعود عباسیآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001394-01-24
32797ریشهید رجاییآپارتمانفروش702,250,000157,000,0001393-11-14
33820ریدولت آبادآپارتمانفروش85250,000,0001393-11-12
33821ریدولت آبادآپارتمانفروش93260,000,0001393-11-12
33822ریدولت آبادآپارتمانفروش97220,000,0001393-11-12
33823ریدولت آبادآپارتمانفروش75180,000,0001393-11-12
33824ریدولت آبادآپارتمانفروش110230,000,0001393-11-12
33777ریدولت آبادآپارتمانفروش452,400,000110,000,0001393-11-11
33780ریدولت آبادآپارتمانفروش50125,000,0001393-11-11
Page top