املاک دماوند: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات دماوند

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95836دماوندچشمهویلافروش7003,000,0002,100,000,0001396/03/07
95838دماوندهشت بهشتزمینفروش900500,000450,000,0001396/03/07
95837دماوندتاررودویلافروش5001,000,000500,000,0001396/03/07
95834دماوندمینوسازمینفروش647900,000582,000,0001396/03/07
95835دماونداحمدآبادویلافروش1853,200,000592,000,0001396/03/07
95833دماوندخیابان بهارویلافروش2002,500,000400,000,0001396/03/07
95831دماوندآبشارزمینفروش647900,000582,000,0001396/03/07
95712دماوندامامویلامعاوضه705,000,000350,000,0001396/02/20
95683دماوندگیلاوندزمینفروش560700,000392,000,0001396/02/15
95673دماوندحصار بالازمینفروش600600,000360,000,0001396/02/12
95636دماوندحصارزمینفروش1,500850,000,0001396/02/02
95256دماونداندیشهآپارتمانفروش963,080,000500,000,0001395/11/09
83407دماوندشهید تابشباغفروش2,000200,000400,000,0001395/11/07
95369دماوندفاز 2آپارتمانرهن و اجاره96400,00060,000,0001395/11/06
93948دماوندبر اصلی جادهباغمعاوضه160,00070,00010,000,000,0001395/09/29
82235دماوند گیلاوندباغفروش1,8003,000,000500,000,0001395-05-26
82234دماوند اصلی گیلاوندزمینفروش4005,000,0002,000,000,0001395-05-26
80255دماوندبلوار شاهدباغفروش2,1145901,250,000,0001395-05-10
80256دماوندشاهدباغفروش2,1145901,250,000,0001395-05-10
79204دماوند17شهریورویلافروش604,500,000270,000,0001395-04-28
78159دماونددشتمزارزمینفروش1,0001,300,0001395-04-19
78095دماوندهومندزمینفروش1,552350,000550,000,0001395-04-18
76158دماوندآیینه ورزانزمینفروش2,230980,0001395-03-23
76153دماوندروبروی ده سربندانباغفروش1,000160,00016,000,0001395-03-22
75612دماوندمطهریویلافروش3001,850,000550,000,0001395-03-15
74762دماوند17شهریورویلافروش604,150,000250,000,0001395-03-01
38220دماونددماوندویلارهن و اجاره30,000150,000,000100,000,0001395-02-21
74480دماوندچالکاویلافروش401,900,000145,000,0001395-02-19
71244دماوندامامویلافروش604,120,000250,000,0001395-01-08
70360دماوندگیلاوندزمینفروش900250,000225,000,0001394-12-10
Page top