املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کرمان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38212تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش733,765,000275,000,0001393-12-27
28765تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش504,000,000204,000,0001393-09-29
27380تهرانرسالت - کرمان آپارتمانفروش683,385,000230,000,0001393-09-15
26247تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش863,850,000331,100,0001393-09-01
26251تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش613,600,000219,600,0001393-09-01
26321تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش675,000,000335,000,0001393-09-01
24954تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش653,400,000221,000,0001393-08-21
24368تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش615,000,000305,000,0001393-08-18
24197تهرانگلبرگ غربیمغازهفروش1510,000,000150,000,0001393-08-16
20031تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-08-14
22205تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش514,200,000214,200,0001393-07-27
22206تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش675,300,000355,100,0001393-07-27
19785تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش523,950,000205,000,0001393-07-05
19111تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش404,300,000172,000,0001393-07-01
19112تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش1206,250,000750,000,0001393-07-01
18410تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001393-06-27
18411تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش504,500,000225,000,0001393-06-27
17957تهرانرسالت _ کرمانآپارتمانفروش404,300,000172,000,0001393-06-24
17598تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-06-22
17601تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-06-22
17352تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-06-21
17364تهرانکرمان آپارتمانفروش683,530,00024,040,0001393-06-21
17366تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1165,200,000603,200,0001393-06-21
17372تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش824,500,000369,000,0001393-06-21
15078تهرانخیابان گلبرگ شرقیآپارتمانفروش623,000,000210,000,0001393-06-17
15851تهرانرسالت - کرمان آپارتمانفروش844,900,000411,600,0001393-06-11
15445تهرانگلبرگ - کرمان آپارتمانفروش564,000,000224,000,0001393-06-04
14338تهرانگلبرگ - خیابان کرمانآپارتمانفروش594,300,000255,000,0001392-09-13
14248تهرانخیابان کرمان جنوبیکلنگیفروش36060,000,0001392-08-02
13898تهرانکرمان جنوبی - خیابان ابراهیم نژاد آپارتمانفروش704,200,000305,000,0001392-04-10
Page top