املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نارمک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
65094تهراننارمکآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-10-13
65095تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش36414,285,0003,500,000,0001394-10-13
65096تهراننارمکآپارتمانفروش985,300,000519,400,0001394-10-13
64693تهرانگلبرگآپارتمانفروش514,300,000220,000,0001394-10-09
64837تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش685,000,000350,000,0001394-10-09
64441تهراننارمکآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001394-10-06
64442تهرانمدائن جنوبیآپارتمانفروش1124,500,000504,000,0001394-10-06
64443تهراننارمکآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001394-10-06
63259تهراننارمککلنگیفروش1989,500,0001,244,500,0001394-09-25
63263تهراننارمککلنگیفروش3609,500,0002,023,500,0001394-09-25
63279تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش32011,666,0003,500,000,0001394-09-25
61734تهراننارمکآپارتمانفروش1505,900,000885,000,0001394-09-22
62573تهران نارمک - مدنیآپارتمانفروش70700,00020,000,0001394-09-16
62395تهراننارمککلنگیفروش2048,396,0001,100,000,0001394-09-15
62396تهراننارمک - آیتآپارتمانفروش1425,000,000710,000,0001394-09-15
62397تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001394-09-15
60810تهراننارمککلنگیفروش42718,000,0001394-08-26
60811تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2309,000,0001,800,000,0001394-08-26
60814تهراننارمکآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394-08-26
58761تهراننارمک - آیتکلنگیفروش290کارشناسیکارشناسی1394-08-05
58762تهراننارمککلنگیفروش33013,000,0001394-08-05
58763تهراننارمککلنگیفروش90020,202,00010,000,000,0001394-08-05
58485تهراننارمککلنگیفروش1756,190,000650,000,0001394-07-30
58218تهراننارمکآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-07-28
58219تهراننارمککلنگیفروش3157,500,0001,500,000,0001394-07-28
Page top