املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نارمک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
69792تهراننارمکآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394-12-04
69531تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-12-02
69532تهران46 متری غربیآپارتمانفروش803,900,000312,000,0001394-12-02
69212تهراننارمکآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-11-28
68867تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش993,777,000170,000,0001394-11-25
68868تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-11-25
68453تهراننارمکآپارتمانفروش1105,400,000437,400,0001394-11-20
68451تهراننارمکآپارتمانفروش2104,252,000370,000,0001394-11-20
67748تهراننارمککلنگیفروش9,00010,850,00077,979,000,0001394-11-12
67749تهراننارمکآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-11-12
67751تهراننارمکآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001394-11-12
67007تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1004,500,000270,000,0001394-11-05
67008تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394-11-05
66606تهراننارمک - 46 متریآپارتمانفروش1204,900,000588,000,0001394-11-01
66607تهراننارمکآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001394-11-01
66608تهراننارمککلنگیفروش2208,000,000984,000,0001394-11-01
66566تهرانرضوان غربي آپارتمانفروش784,500,000350,000,0001394-10-27
66354تهراننارمکآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001394-10-26
66355تهراننارمکآپارتمانپیش فروش904,800,000432,000,0001394-10-26
65857تهراننارمک - مدائنآپارتمانفروش1334,700,000625,100,0001394-10-21
65859تهراننارمکآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394-10-21
65860تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش1,8909,000,00010,350,000,0001394-10-21
65524تهرانگلبرگ شرقیکلنگیفروش30014,700,0007,056,000,0001394-10-16
65527تهراننارمکمستغلاتفروش2804,500,0001,260,000,0001394-10-16
65537تهراننارمککلنگیفروش1806,700,000670,000,0001394-10-16
Page top