املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نارمک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
87364تهراننارمکآپارتمانفروش1144,600,000524,400,0001395/07/25
86442تهراننارمککلنگیفروش1109,500,0001,035,500,0001395/07/11
86443تهرانجانبازان شرقیاداریفروش606,000,000360,000,0001395/07/11
86441تهراننارمکآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001395/07/11
85774تهران46 متریکلنگیفروش22010,526,0001,200,000,0001395/07/03
85771تهراننارمکمستغلاتفروش4607,175,0003,300,000,0001395/07/03
85770تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001395/07/03
85324تهراننارمکمستغلاتفروش3485,500,0001,900,000,0001395/06/28
85325تهراننارمککلنگیفروش125650,000,0001395/06/28
85327تهرانآیتآپارتمانفروش643,600,000320,000,0001395/06/28
85326تهراننارمکآپارتمانفروش1155,900,000678,500,0001395/06/28
79993تهرانهفت حوضآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-05-05
79348تهراننارمکآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395-04-29
79344تهراننارمکآپارتمانفروش1104,800,000528,000,0001395-04-29
74642تهراننارمک - گلستانکلنگیفروش2006,500,000800,000,0001395-02-22
73532تهراننارمک - 46 متریآپارتمانپیش فروش1258,300,0001395-02-07
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395-01-17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395-01-17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395-01-17
71355تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش816,000,000484,000,0001395-01-15
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394-12-25
70606تهراننارمکآپارتمانفروش834,216,000350,000,0001394-12-13
70607تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-12-13
70608تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش3107,000,0001,610,000,0001394-12-13
70610تهرانگلبرگ غربیکلنگیفروش1304,117,000350,000,0001394-12-13
Page top