املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نارمک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88966تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره851,800,00030,000,0001395/08/09
88965تهراننارمکآپارتمانرهن7080,000,0001395/08/09
88964تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره75700,00020,000,0001395/08/09
88735تهرانسامان شمالیآپارتمانرهن و اجاره941,600,00030,000,0001395/08/06
88733تهرانسمنگانآپارتمانرهن7060,000,0001395/08/06
88663تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره851,300,00040,000,0001395/08/05
88556تهرانسامان شمالیمستغلاتفروش1777,558,000650,000,0001395/08/05
88558تهراننارمکآپارتمانفروش534,528,000240,000,0001395/08/05
88557تهراننارمکآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001395/08/05
88511تهراننارمکاداریرهن و اجاره72650,00060,000,0001395/08/04
88346تهراننارمکآپارتمانرهن7075,000,0001395/08/03
88344تهراننارمکآپارتمانرهن7065,000,0001395/08/03
88200تهراننارمکآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001395/08/03
88199تهراننارمکآپارتمانفروش1557,600,0001,178,000,0001395/08/03
88198تهراننارمکآپارتمانفروش773,600,000277,200,0001395/08/03
88196تهراننارمکآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001395/08/03
88064تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره561,000,00020,000,0001395/08/02
88067تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره651,000,00010,000,0001395/08/02
88065تهرانگلبرگ غربیمغازهرهن و اجاره5011,000,000110,000,0001395/08/02
88063تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره2503,000,00050,000,0001395/08/02
88061تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره971,400,00085,000,0001395/08/02
87809تهراننارمکآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001395/07/28
87365تهرانسمنگانآپارتمانفروش614,754,000290,000,0001395/07/25
87366تهرانسرسبز کلنگیفروش25019,800,00020,000,000,0001395/07/25
87363تهرانپدر ثانیآپارتمانفروش1134,400,000497,200,0001395/07/25
Page top