املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نارمک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40278تهراننارمککلنگیفروش1706,700,0001394-02-07
40279تهراننارمککلنگیفروش3788,000,0001,944,000,0001394-02-07
39994تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش3008,570,0001,200,000,0001394-02-01
39995تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش843,600,000302,400,0001394-02-01
39996تهراننارمکآپارتمانفروش985,400,000529,200,0001394-02-01
39999تهراننارمکآپارتمانفروش1505,300,000795,000,0001394-02-01
39766تهراننارمک - 46 متریکلنگیفروش14010,525,0001,200,000,0001394-01-30
39767تهراننارمککلنگیفروش90012,000,0006,012,000,0001394-01-30
39768تهراننارمککلنگیفروش36011,000,0002,200,000,0001394-01-30
39769تهراننارمککلنگیفروش809,905,0001,100,000,0001394-01-30
39770تهراننارمککلنگیفروش14210,785,0001,100,000,0001394-01-30
39542تهراننارمکمستغلاتفروش3758,500,0001,700,000,0001394-01-27
39543تهراننارمکمستغلاتفروش3366,100,0002,049,600,0001394-01-27
39544تهراننارمکآپارتمانفروش1359,720,000700,000,0001394-01-27
39258تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش24011,000,0003,960,000,0001394-01-25
39260تهراننارمکآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001394-01-25
39261تهراننارمکآپارتمانفروش633,900,000245,700,0001394-01-25
38934تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش11016,325,0004,000,000,0001394-01-23
38939تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1505,075,000330,000,0001394-01-23
38952تهرانگلبرگکلنگیفروش32010,500,000165,900,0001394-01-23
38954تهراننارمککلنگیفروش907,650,000650,000,0001394-01-23
38883تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش64کارشناسیکارشناسی1394-01-22
38692تهراننارمکمستغلاتفروش2325,800,0001,345,600,0001394-01-19
38691تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش432,950,000126,850,0001394-01-19
38549تهراننارمکآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001394-01-18
33630تهراننارمک - شهید ثانیآپارتمانفروش474,100,000195,000,0001393-12-06
33214تهرانشهید مدنیآپارتمانفروش5032,000,000160,000,0001393-11-06
22240تهراننارمککلنگیفروش60330,000,0001393-11-02
32538تهراننارمککلنگیفروش105920,000,0001393-11-01
32567تهراننارمکآپارتمانفروش863,800,000326,800,0001393-11-01
Page top