املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نارمک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95719تهراننارمک، شهید آیتآپارتمانفروش694,300,000296,000,0001396/02/26
95721تهراننارمک، شهید افشاری آپارتمانفروش735,500,000401,000,0001396/02/26
95520تهراننارمک، سمنگانآپارتمانفروش1906,000,0004,000,000,0001396/01/15
94998تهراننارمک - سمنگانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00020,000,0001395/10/08
94996تهرانچمن غربیآپارتمانرهن و اجاره701,400,00020,000,0001395/10/08
94997تهراننارمک - گلستاناداریرهن و اجاره1055,000,00080,000,0001395/10/08
94995تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره761,200,00040,000,0001395/10/08
94993تهرانمدائن شمالیمغازهرهن و اجاره161,800,00020,000,0001395/10/08
94994تهراننارمک - آیتآپارتمانرهن و اجاره81750,00040,000,0001395/10/08
94875تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/10/07
94746تهراننارمککلنگیفروش1531,200,000,0001395/10/07
94745تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش4609,800,0001395/10/07
94743تهراننارمککلنگیفروش627,500,0001395/10/07
94744تهراننارمک - تلفنخانه آپارتمانفروش984,000,000392,000,0001395/10/07
94661تهراننارمکآپارتمانرهن5060,000,0001395/10/06
94663تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00040,000,0001395/10/06
94662تهرانتلفنخانه آپارتمانرهن5545,000,0001395/10/06
94660تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره60900,00015,000,0001395/10/06
94659تهراننارمک - دردشتاداریرهن7875,000,0001395/10/06
94432تهراننارمککلنگیفروش787,900,0001395/10/05
94430تهرانسامان جنوبیآپارتمانفروش604,335,000260,000,0001395/10/05
94429تهراننارمکآپارتمانفروش725,900,000424,800,0001395/10/05
94431تهرانمهر جنوبیآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001395/10/05
94171تهراننارمکاداریرهن و اجاره502,000,00020,000,0001395/10/01
94119تهراننارمکآپارتمانفروش634,285,000270,000,0001395/10/01
94117تهراننارمکآپارتمانفروش654,500,00045,000,0001395/10/01
94115تهراننارمکآپارتمانفروش954,450,000420,000,0001395/10/01
94003تهرانگلبرگ شرقیمغازهرهن و اجاره1407,000,000100,000,0001395/09/30
94002تهراننارمکآپارتمانرهن6255,000,0001395/09/30
93834تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001395/09/29
Page top