املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دردشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95761تهراندردشت، اولیاییآپارتمانرهن و اجاره6550,00065,000,0001396/03/05
94173تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره801,250,00030,000,0001395/10/01
93833تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش683,300,000224,400,0001395/09/29
92931تهراندردشتمغازهرهن80350,000,0001395/09/17
92375تهراندردشتآپارتمانرهن5460,000,0001395/09/14
92001تهراننارمک - دردشتمستغلاتفروش2405,500,0001,320,000,0001395/09/11
91326تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش875,600,000487,200,0001395/09/01
91007تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره761,500,00025,000,0001395/08/26
90914تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش834,096,000340,000,0001395/08/26
90602تهراندردشتاداریرهن و اجاره601,000,00020,000,0001395/08/24
90044تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره1061,700,00010,000,0001395/08/19
89855تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره601,000,00020,000,0001395/08/18
89662تهراندردشتمغازهرهن و اجاره184,000,00030,000,0001395/08/17
89133تهراندردشتآپارتمانفروش954,750,000451,250,0001395/08/11
88559تهراندردشتمستغلاتفروش16713,780,0001,750,000,0001395/08/05
88197تهراندردشتآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001395/08/03
87808تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش654,230,000275,000,0001395/07/28
87810تهراندردشتآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001395/07/28
87807تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش774,545,000350,000,0001395/07/28
85773تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1355,800,000783,000,0001395/07/03
85772تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش644,450,000285,000,0001395/07/03
85039تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش954,800,000456,000,0001395/06/24
83961تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/06/13
69211تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1205,600,000448,000,0001394-11-28
68452تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1205,600,000448,000,0001394-11-20
66353تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1074,500,000428,000,0001394-10-26
65858تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1044,038,000420,000,0001394-10-21
65523تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2559,057,0001,250,000,0001394-10-16
60815تهراندردشتکلنگیفروش4509,500,0002,061,500,0001394-08-26
60816تهراندردشتآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394-08-26
Page top