املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89653تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن170140,000,0001395/08/17
89532تهرانمفتح شمالیآپارتمانرهن و اجاره1251,800,00050,000,0001395/08/13
89233تهرانمفتحاداریرهن و اجاره1504,000,00035,000,0001395/08/11
89232تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره951,500,00080,000,0001395/08/11
89111تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00030,000,0001395/08/10
89087تهرانلارستانآپارتمانرهن و اجاره1052,200,00030,000,0001395/08/10
89086تهرانمفتح شمالیآپارتمانرهن و اجاره2003,500,000100,000,0001395/08/10
88953تهرانهفت تیرآپارتمانرهن78100,000,0001395/08/09
88683تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره2704,800,00060,000,0001395/08/05
88682تهرانمفتح جنوبیاداریرهن و اجاره934,500,00045,000,0001395/08/05
88681تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره853,500,00050,000,0001395/08/05
87461تهرانبهار شمالیمستغلاترهن و اجاره2002,000,00040,000,0001395/07/25
87355تهرانهفت تیرآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001395/07/25
85030تهرانهفت تیرآپارتمانفروش886,700,000589,600,0001395/06/24
83955تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1104,300,000473,000,0001395/06/13
83954تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/06/13
83953تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/06/13
81734تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1053,300,000346,500,0001395-05-21
81024تهرانهفت تیرآپارتمانفروش943,989,000375,000,0001395-05-17
81023تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001395-05-17
80637تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001395-05-13
80628تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1086,018,000650,000,0001395-05-13
80627تهرانهفت تیرآپارتمانفروش116کارشناسیکارشناسی1395-05-13
79366تهرانهفت تیرآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395-04-29
79343تهرانهفت تیراداریفروش1333,200,000425,600,0001395-04-29
79342تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-04-29
78600تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001395-04-22
75664تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001395-03-17
73533تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001395-02-07
73245تهرانهفت تیرکلنگیفروش18710,900,0002,038,300,0001395-02-05
Page top