املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92977تهرانهفت تیرمستغلاتفروش96کارشناسیکارشناسی1395/09/18
92731تهرانمفتح جنوبیمستغلاترهن و اجاره2008,000,00050,000,0001395/09/16
92732تهرانهفت تیرمغازهرهن و اجاره1001,000,000150,000,0001395/09/16
92733تهرانبهارشمالیاداریمعاوضه123کارشناسیکارشناسی1395/09/16
92730تهرانمفتح شمالیمغازهرهن و اجاره194,500,00030,000,0001395/09/16
92729تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره90300,000100,000,0001395/09/16
92581تهرانهفت تیرآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/09/16
92580تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001395/09/16
92579تهرانهفت تیرآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/09/16
92453تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره1605,000,00030,000,0001395/09/15
92452تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره451,600,00012,000,0001395/09/15
92381تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن9490,000,0001395/09/14
92212تهرانهفت تیرآپارتمانفروش663,788,000250,000,0001395/09/14
92105تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره138کارشناسیکارشناسی1395/09/11
92016تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395/09/11
92013تهرانهفت تیرآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/09/11
91970تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره631,500,00030,000,0001395/09/09
91799تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره1,60010,000,000500,000,0001395/09/07
91844تهرانهفت تیراداریرهن5090,000,0001395/09/07
91603تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره1503,500,00015,000,0001395/09/03
91477تهرانهفت تیراداریرهن5590,000,0001395/09/02
91324تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00070,000,0001395/09/01
91323تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره551,800,00020,000,0001395/09/01
91069تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره94033,000,000200,000,0001395/08/27
91006تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00020,000,0001395/08/26
90791تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره601,500,00010,000,0001395/08/25
90057تهرانهفت تیرآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1395/08/20
90028تهرانقائم مقامآپارتمانرهن200190,000,0001395/08/19
90018تهرانمفتح شمالیاداریرهن و اجاره1504,000,00035,000,0001395/08/19
89846تهرانمفتحاداریرهن و اجاره652,200,00060,000,0001395/08/18
Page top