املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هفت تیر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63520تهرانقائم مقام فراهانیمستغلاتفروش9011,000,0001394-09-28
63521تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-09-28
63522تهرانهفت تیرآپارتمانفروش884,545,000400,000,0001394-09-28
63540تهرانقائم مقام فراهانیکلنگیفروش48510,000,0002,650,000,0001394-09-28
63268تهرانهفت تیرکلنگیفروش45010,000,0002,500,000,0001394-09-25
63281تهرانهفت تیرکلنگیفروش40010,500,0003,591,000,0001394-09-25
62393تهرانهفت تیرآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001394-09-15
60800تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1003,850,000385,000,0001394-08-26
60801تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1453,200,000464,000,0001394-08-26
60802تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1015,400,000545,400,0001394-08-26
60852تهرانمفتح شمالیآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394-08-26
60520تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1765,700,0001,003,200,0001394-08-24
60538تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1176,500,000760,000,0001394-08-24
60216تهرانهفت تیرکلنگیفروش35212,500,0002,000,000,0001394-08-20
60228تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش956,850,000650,750,0001394-08-20
60242تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1025,800,000591,600,0001394-08-20
60079تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1523,600,000547,200,0001394-08-19
60077تهرانهفت تیرکلنگیفروش70019,000,0001394-08-19
60076تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001394-08-19
58757تهرانهفت تیرآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394-08-05
58756تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394-08-05
58473تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1434,545,000650,000,0001394-07-30
58474تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش1123,200,000358,400,0001394-07-30
58486تهرانهفت تیرآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001394-07-30
58487تهرانبهار شمالیمستغلاتفروش2708,571,0001,800,000,0001394-07-30
58488تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-07-30
58496تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001394-07-30
58229تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001394-07-28
58239تهرانهفت تیرآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001394-07-28
57959تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1414,200,000592,200,0001394-07-26
Page top