املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نظام آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54057تهراننظام آباد - وحیدیهکلنگیفروش1035,000,000470,000,0001394-06-16
54058تهراننظام آبادآپارتمانفروش952,200,000209,000,0001394-06-16
54059تهرانوحیدیهآپارتمانفروش843,000,000252,000,0001394-06-16
52151تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش503,500,000175,000,0001394-06-01
52152تهرانبخت آزادآپارتمانفروش493,400,000167,000,0001394-06-01
50643تهراننظام آبادکلنگیفروش1414,000,000300,000,0001394-05-14
50644تهرانبخت آزادمستغلاتفروش2402,665,000640,000,0001394-05-14
48890تهرانارباب مهدیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394-04-30
48132تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش953,600,000342,000,0001394-04-22
45498تهراننظام آبادآپارتمانفروش703,200,000224,000,0001394-03-28
45499تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001394-03-28
44139تهراننظام آبادآپارتمانفروش402,450,00098,000,0001394-03-12
44140تهرانبخت آزادآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-03-12
44141تهرانوحیدیهآپارتمانفروش752,800,000210,000,0001394-03-12
43914تهراننظام آبادکلنگیفروش1503,800,000266,000,0001394-03-10
43915تهرانوحیدیهکلنگیفروش1434,000,000320,000,0001394-03-10
43916تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش833,300,000273,900,0001394-03-10
43918تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001394-03-10
43718تهراننظام آبادکلنگیفروش1785,500,000286,000,0001394-03-07
43719تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش622,630,000163,000,0001394-03-07
43720تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش633,500,000220,500,0001394-03-07
43348تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش883,600,000316,800,0001394-03-05
43349تهرانوحیدیهآپارتمانفروش1413,000,000423,000,0001394-03-05
43350تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1004,100,000340,300,0001394-03-05
43380تهرانتسلیحاتآپارتمانفروش603,330,000199,800,0001394-03-05
43011تهران تسلیحاتکلنگیفروش1406,000,0001,200,000,0001394-03-03
43007تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1344,410,000450,000,0001394-03-03
43009تهرانوحیدیهآپارتمانفروش602,660,000160,000,0001394-03-03
43010تهرانبخت آزادآپارتمانفروش453,100,000139,500,0001394-03-03
42012تهرانبخت آزادآپارتمانفروش543,335,000180,000,0001394-02-24
Page top