املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نظام آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93335تهراننظام آبادکلنگیفروش50200,000,0001395/09/22
93327تهراننظام آبادآپارتمانفروش503,300,000165,000,0001395/09/22
93336تهرانوحیدیهآپارتمانفروش502,900,000145,000,0001395/09/22
92211تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1044,600,000478,400,0001395/09/14
92210تهراننظام آبادکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/14
92022تهراننظام آبادکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/11
92018تهراننظام جنوبیکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/11
92020تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1044,600,000478,400,0001395/09/11
90064تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001395/08/20
70925تهراننظام آبادآپارتمانفروش733,200,000233,600,0001394-12-18
70926تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش893,300,000293,700,0001394-12-18
70774تهراننظام آبادآپارتمانفروش752,666,000200,000,0001394-12-16
70609تهرانمدنی شمالیآپارتمانپیش فروش1004,900,000490,000,0001394-12-13
70611تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش2508,000,0002,000,000,0001394-12-13
70612تهراننظام آبادکلنگیفروش1003,700,000370,000,0001394-12-13
70098تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش763,300,000250,800,0001394-12-08
70099تهراننظام آبادآپارتمانفروش752,900,000217,500,0001394-12-08
70100تهراننظام آبادکلنگیفروش1504,300,000645,000,0001394-12-08
69791تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394-12-04
65528تهراننظام آباد - مدنیمستغلاتفروش1643,658,000600,000,0001394-10-16
65529تهرانوحیدیهآپارتمانفروش752,700,000202,500,0001394-10-16
65092تهراننظام آبادکلنگیفروش1654,600,000524,400,0001394-10-13
65093تهرانوحیدیهکلنگیفروش1937,000,000700,000,0001394-10-13
64438تهراننظام آبادکلنگیفروش1403,700,000318,200,0001394-10-06
64439تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش1804,500,000648,000,0001394-10-06
64440تهرانوحیدیهکلنگیفروش1444,200,000280,000,0001394-10-06
63260تهرانوحیدیهآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394-09-25
63261تهرانوحیدیهآپارتمانفروش853,100,000263,500,0001394-09-25
63262تهراننظام آبادآپارتمانفروش1333,350,000445,550,0001394-09-25
62394تهراننظام آبادآپارتمانفروش1253,600,000450,000,0001394-09-15
Page top