املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نظام آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22198تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش423,575,000150,000,0001393-07-27
22199تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393-07-27
22243تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش683,400,000231,200,0001393-07-27
22244تهراننظام آبادآپارتمانفروش1153,200,000368,000,0001393-07-27
22245تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001393-07-27
20757تهراننظام آبادآپارتمانفروش473,200,000150,400,0001393-07-12
20758تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش483,850,000184,800,0001393-07-12
20759تهراننظام آبادآپارتمانفروش353,300,000115,500,0001393-07-12
20760تهراننظام آبادآپارتمانفروش853,240,000275,000,0001393-07-12
20023تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393-07-07
20058تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001393-07-07
20060تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش752,935,000220,000,0001393-07-07
20062تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش633,600,000226,800,0001393-07-07
20065تهراننظام آبادآپارتمانفروش631,800,000113,400,0001393-07-07
20068تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش822,600,000213,200,0001393-07-07
19708تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش863,200,000275,200,0001393-07-05
19710تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش323,125,000100,000,0001393-07-05
19712تهراننظام آباد آپارتمانفروش484,000,000192,000,0001393-07-05
19713تهراننظام آباد شمالی آپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393-07-05
19715تهراننظام آباد آپارتمانفروش623,100,000192,200,0001393-07-05
18901تهراننظام آبادآپارتمانفروش493,632,653178,000,0001393-06-30
18396تهراننظام آباد مستغلاتفروش1804,500,0001393-06-27
18398تهراننظام آباد آپارتمانفروش523,300,000171,600,0001393-06-27
18399تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش543,800,000205,200,0001393-06-27
16499تهراننظام آبادآپارتمانفروش753,300,000247,500,0001393-06-15
16503تهراننظام آباد - زرکش آپارتمانفروش673,150,000211,050,0001393-06-15
16500تهرانوحیدیه کلنگیفروش0150,000,0001393-06-15
16501تهراننظام آباد - مدنی آپارتمانفروش643,450,000220,000,0001393-06-15
15852تهراننظام آباد - مدنی آپارتمانفروش502,800,000140,000,0001393-06-11
15860تهراننظام آباد - وحیدیه کلنگیفروش804,300,0001393-06-11
Page top