املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نظام آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
39254تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001394-01-25
39255تهراننظام آباد - وحیدیهکلنگیفروش3304,800,000912,000,0001394-01-25
39256تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001394-01-25
38931تهرانبخت آزادآپارتمانفروش673,060,000205,000,0001394-01-23
38932تهراننظام آباد آپارتمانفروش583,620,000210,000,0001394-01-23
38933تهرانوحیدیهمستغلاتفروش5003,200,0001,600,000,0001394-01-23
38951تهراننظام آباد - مدنیمغازهفروش4222,000,000924,000,0001394-01-23
33829تهراننظام آباد - مدنیکلنگیفروش803,700,000350,000,0001393-11-12
32537تهراننظام آبادکلنگیفروش864,300,000369,800,0001393-11-01
32562تهراننظام آباد - تسلیحاتکلنگیفروش1004,800,000480,000,0001393-11-01
27493تهرانبخت آزادآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-09-17
26780تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش2618,000,000468,000,0001393-09-10
26781تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-09-10
26789تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش552,600,000143,000,0001393-09-10
26177تهراننظام آبادآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-09-01
26207تهراننظام آباد - وحیدیهمغازهفروش1323,000,000300,000,0001393-09-01
26213تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش424,000,000172,000,0001393-09-01
26284تهراننظام آباد - تسلیحاتآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-09-01
24894تهراننظام آباد - وحیدیهاداریفروش854,500,000382,500,0001393-08-21
24895تهراننظام آبادآپارتمانفروش493,600,000176,400,0001393-08-21
24929تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001393-08-21
24960تهراننظام آبادمغازهفروش4050,000,0002,000,000,0001393-08-21
24357تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش722,500,000180,000,0001393-08-18
24358تهراننظام آبادآپارتمانفروش573,300,000188,100,0001393-08-18
24367تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393-08-18
Page top