املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نظام آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61531تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش1003,400,000340,000,0001394-09-03
61532تهرانوحیدیهآپارتمانفروش1023,300,000336,600,0001394-09-03
60807تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394-08-26
60808تهرانوحیدیهکلنگیفروش1606,543,000530,000,0001394-08-26
60809تهراننظام آبادکلنگیفروش1004,347,000400,000,0001394-08-26
60812تهرانبخت آزادآپارتمانفروش1123,000,000366,000,0001394-08-26
60521تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش1313,000,000393,000,0001394-08-24
60522تهراننظام آبادآپارتمانفروش1002,800,000280,000,0001394-08-24
60224تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش752,500,000187,500,0001394-08-20
60225تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش642,800,000179,200,0001394-08-20
58760تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1083,500,000378,000,0001394-08-05
58481تهرانوحیدیه - تسلیحاتکلنگیفروش1715,000,000500,000,0001394-07-30
58482تهرانبخت آزادآپارتمانفروش1263,300,000422,400,0001394-07-30
58483تهراننظام آبادآپارتمانفروش643,500,000224,000,0001394-07-30
58484تهرانوحیدیه - زرکشکلنگیفروش1227,000,000700,000,0001394-07-30
58221تهراننظام آبادمستغلاتفروش1713,500,0001394-07-28
58222تهراننظام آبادکلنگیفروش3073,800,000874,000,0001394-07-28
58223تهرانوحیدیه - تسلیحاتآپارتمانفروش704,300,000301,000,0001394-07-28
57937تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش273,700,000100,000,0001394-07-26
57856تهراننظام آباد - مدنیمستغلاتفروش15510,400,0001,300,000,0001394-07-25
57600تهراننظام آبادکلنگیفروش3204,000,000880,000,0001394-07-22
57601تهرانبخت آزادآپارتمانفروش712,530,000180,000,0001394-07-22
57674تهرانوحیدیه - تسلیحاتآپارتمانفروش622,661,000165,000,0001394-07-22
45998تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش513,300,000168,300,0001394-07-19
56245تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش1253,500,000437,500,0001394-07-07
54820تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001394-06-23
54821تهرانوحیدیه - تسلیحاتآپارتمانفروش1223,650,000445,300,0001394-06-23
54822تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش1604,500,000468,000,0001394-06-23
54421تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش523,070,000159,640,0001394-06-18
54422تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش623,900,000241,800,0001394-06-18
Page top