املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مطهری

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21178تهرانمطهریاداریفروش1255,500,000687,500,0001393-07-17
21179تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1074,675,000500,000,0001393-07-17
20738تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1393-07-12
20739تهرانمطهریآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001393-07-12
20740تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1407,000,000910,000,0001393-07-12
20741تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001393-07-12
20034تهرانمطهریاداریفروش955,580,000530,000,0001393-07-07
20035تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1384,200,000579,600,0001393-07-07
20036تهرانمطهریآپارتمانفروش1577,100,0001,100,000,0001393-07-07
20037تهرانمطهریآپارتمانفروش1106,100,000671,000,0001393-07-07
20038تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش627,050,000437,100,0001393-07-07
20039تهرانمطهریآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-07
19950تهرانمیر عمادآپارتمانفروش824,000,000330,000,0001393-07-06
19751تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش10542,900,000450,000,0001393-07-05
18898تهرانمطهریآپارتمانفروش564,375,000245,000,0001393-06-30
18899تهرانمطهریآپارتمانفروش1015,000,000505,000,0001393-06-30
18393تهرانمطهری - لارستان آپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-06-26
15905تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش835,450,000450,000,0001393-06-11
15937تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش504,100,000205,000,0001393-06-11
15939تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش1274,300,000546,100,0001393-06-11
15283تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش2506,000,000550,000,0001393-05-12
14763تهرانخیابان مطهریاداریفروش2,40030,000,00070,000,000,0001393-02-03
14739تهرانمطهری - خیابان مفتح شمالیاداریفروش945,000,000470,000,0001393-01-30
11897تهرانمطهریمغازهفروش2014,500,000290,000,0001390-11-01
Page top