املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مطهری

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54052تهرانمطهریآپارتمانفروش1223,800,000463,600,0001394-06-16
54053تهرانمطهری - ترکمنستانکلنگیفروش3609,700,0002,182,500,0001394-06-16
52620تهرانمطهری - میرعمادکلنگیفروش53014,000,0001394-06-04
52621تهرانمطهریآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394-06-04
52622تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-06-04
50636تهرانمطهریآپارتمانفروش934,731,000440,000,0001394-05-14
50637تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001394-05-14
45505تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1907,500,0001,424,999,9361394-03-28
45506تهرانمطهریآپارتمانفروش885,340,000470,000,0001394-03-28
45528تهرانامیر اتابکآپارتمانفروش904,330,000390,000,0001394-03-28
45529تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-03-28
45537تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394-03-28
43936تهرانمطهریمستغلاتفروش1055,000,0001394-03-11
43947تهرانمطهریآپارتمانفروش557,000,000385,000,0001394-03-11
43732تهرانمطهریآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-03-07
43733تهرانمطهریآپارتمانفروش684,852,000330,000,0001394-03-07
43734تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394-03-07
43338تهرانمطهریآپارتمانفروش685,500,000374,000,0001394-03-05
43383تهرانمطهریآپارتمانفروش1954,872,000950,000,0001394-03-05
42975تهرانمطهریآپارتمانفروش904,230,000380,000,0001394-03-03
42977تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394-03-03
42973تهرانمطهریآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-03-03
42972تهرانمطهریآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394-03-03
42027تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394-02-24
42028تهرانمطهریآپارتمانفروش795,063,291400,000,0001394-02-24
42038تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-02-24
42047تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001394-02-24
41616تهرانمطهریآپارتمانفروش1503,700,000555,000,0001394-02-22
41617تهرانمطهریآپارتمانفروش1134,800,000542,400,0001394-02-22
41638تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001394-02-22
Page top