املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مطهری

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
91071تهرانمطهریاداریرهن و اجاره701,800,00020,000,0001395/08/27
91070تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/08/27
91005تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00025,000,0001395/08/26
90911تهرانمطهریآپارتمانفروش3004,700,0001,410,000,0001395/08/26
90910تهرانمطهریآپارتمانفروش1444,000,000576,000,0001395/08/26
90767تهرانمطهریاداریرهن و اجاره1001,500,00050,000,0001395/08/25
90766تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره504,000,000100,000,0001395/08/25
90587تهرانلارستاناداریرهن100250,000,0001395/08/24
90576تهرانمطهرییاداریرهن130195,000,0001395/08/24
90294تهرانلارستانآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001395/08/24
90382تهرانمیرعماد آپارتمانرهن و اجاره1041,500,00050,000,0001395/08/23
90380تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره134کارشناسیکارشناسی1395/08/23
90280تهرانتخت طاووسآپارتمانرهن149225,000,0001395/08/22
90113تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره30کارشناسیکارشناسی1395/08/20
90111تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره149کارشناسیکارشناسی1395/08/20
90019تهرانمطهریاداریرهن120150,000,0001395/08/19
89634تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره28515,000,000200,000,0001395/08/17
89633تهرانمطهریآپارتمانرهن180160,000,0001395/08/17
89533تهرانمیرزای شیرازیمغازهرهن و اجاره503,600,000100,000,0001395/08/13
89526تهرانمیرزای شیرازیمستغلاترهن و اجاره1605,000,00070,000,0001395/08/13
89235تهرانسناییآپارتمانرهن و اجاره802,000,00040,000,0001395/08/11
89234تهرانمطهریاداریرهن50100,000,0001395/08/11
88726تهرانمطهریمغازهرهن110500,000,0001395/08/06
88727تهرانلارستاناداریرهن170250,000,0001395/08/06
88668تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانرهن100150,000,0001395/08/05
Page top