املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سبلان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20002تهرانسبلانآپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393-07-07
20003تهرانسبلانآپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393-07-07
19908تهرانسبلان آپارتمانفروش353,250,000113,000,0001393-07-06
19909تهرانسبلان آپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393-07-06
19911تهرانسبلان آپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393-07-06
19790تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393-07-05
19791تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001393-07-05
18808تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش452,600,000117,000,0001393-06-29
18809تهرانسبلانآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-06-29
18810تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001393-06-29
18474تهرانسبلانآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001393-06-27
18475تهرانسبلانآپارتمانفروش633,170,000200,000,0001393-06-27
18497تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش01,000,000,0001393-06-27
18265تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش522,700,000140,400,0001393-06-25
18266تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش782,600,000202,800,0001393-06-25
17170تهرانسبلان جنوبیکلنگیفروش1204,500,000540,000,0001393-06-19
17242تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش853,000,000250,000,0001393-06-19
16022تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1004,500,0001393-06-12
15921تهرانسبلانآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001393-06-11
15935تهرانسبلانآپارتمانفروش602,916,667175,000,0001393-06-11
15582تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش583,500,000203,000,0001393-06-08
15091تهرانخیابان سبلان جنوبیآپارتمانفروش543,300,000175,000,0001393-03-31
14933تهرانسبلان شمالی - خیابان فتاحیآپارتمانفروش353,420,000120,000,0001393-03-04
14760تهرانسبلان شمالی - خیابان مطلب نژادآپارتمانفروش812,800,000230,000,0001393-02-04
14509تهرانخیابان شهیدمدنیآپارتمانفروش253,800,000105,000,0001392-11-12
13344تهرانسبلان شمالی - کوچه سادگیکلنگیفروش432,300,000110,000,0001391-10-03
12950تهرانسبلان جنوبی - تهران نوآپارتمانفروش7825,000,000195,000,0001391-06-25
12543تهرانسبلان شمالیمغازهفروش167,000,000112,000,0001391-04-16
12477تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1002,200,000220,000,0001391-04-07
12366تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش702,300,000161,000,0001391-03-31
Page top