املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سبلان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39459تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,300,000264,000,0001394-01-26
39460تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش4005,000,0001,740,000,0001394-01-26
39165تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش512,800,000142,800,0001394-01-24
39166تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش672,400,000160,800,0001394-01-24
39167تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش603,600,000216,000,0001394-01-24
38815تهرانسبلانکلنگیفروش1606,000,000978,000,0001394-01-20
38633تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1403,500,000490,000,0001394-01-19
30293تهرانسبلانآپارتمانفروش453,700,000166,500,0001393-10-11
28346تهرانسبلان جنوبىآپارتمانپیش فروش633,300,000208,000,0001393-09-24
26975تهرانسبلان جنوبیمغازهفروش3520,000,000940,000,0001393-09-12
26552تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-09-09
26553تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,400,000190,400,0001393-09-09
26589تهرانسبلانآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-09-09
26634تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-09-09
26493تهرانسبلان آپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-09-08
25292تهرانسبلانمستغلاتفروش1606,000,0001393-08-24
25363تهرانسبلانآپارتمانفروش363,200,000115,200,0001393-08-24
25205تهرانسبلان شمالي آپارتمانفروش603,400,000205,000,0001393-08-22
24574تهرانسبلانکلنگیفروش821,100,000,0001393-08-19
24588تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001393-08-19
24233تهرانسبلانآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-08-17
24234تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001393-08-17
24244تهرانسبلانمغازهفروش6727,000,0001,809,000,0001393-08-17
23911تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش602,400,000205,000,0001393-08-11
23229تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش383,300,000125,500,0001393-08-06
22855تهرانسبلان شمالیمستغلاتفروش12014,285,0001,000,000,0001393-08-04
21002تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش522,800,000144,000,0001393-07-16
21011تهرانسبلان آپارتمانفروش533,020,000160,000,0001393-07-16
20688تهرانسبلانآپارتمانفروش543,450,000186,300,0001393-07-12
20001تهرانسبلانآپارتمانفروش353,230,000113,000,0001393-07-07
Page top