املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دبستان - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39276تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-01-25
39277تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش823,440,000282,000,0001394-01-25
38978تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1083,335,000360,000,0001394-01-23
26791تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1086,700,000723,600,0001393-09-10
23913تهراندبستان آپارتمانفروش673,800,000250,000,0001393-08-11
21669تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش604,085,000245,000,0001393-07-22
20029تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش662,800,000184,800,0001393-07-07
20030تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393-07-07
19968تهران شریعتی - دبستانآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001393-07-06
19784تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش6636,250,000239,000,0001393-07-05
18890تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش704,285,714300,000,0001393-06-30
18891تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-30
18892تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-30
18267تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش532,170,000115,000,0001393-06-25
17365تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش683,200,000217,600,0001393-06-21
15867تهرانخ جلفاآپارتمانفروش1084,537,037490,000,0001393-06-11
15902تهرانخ جلفاآپارتمانفروش1105,545,455610,000,0001393-06-11
14300تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش814,100,000332,000,0001392-08-27
9972تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش552,500,000137,500,0001391-09-06
10878تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1372,500,000342,500,0001391-09-06
10912تهراندبستان - آگاهیآپارتمانفروش782,300,000179,400,0001391-09-06
10914تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1082,800,000302,400,0001391-09-06
11049تهراندبستانآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001391-09-06
11468تهراندبستان - لادناداریفروش733,000,000219,000,0001391-09-06
11492تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش512,450,980125,000,0001391-09-06
11813تهراندبستان - خیابان حیات منشآپارتمانفروش1062,900,000307,400,0001391-09-06
11906تهراندبستان - کوچه رمضانیآپارتمانفروش652,540,000165,000,0001391-09-06
11931تهراندبستان - خیابان موسویآپارتمانفروش233,045,00070,000,0001391-09-06
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391-09-06
12154تهراندبستان - خیابان شعبانیآپارتمانفروش1082,450,000264,600,0001390-11-18
Page top