املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دبستان - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88517تهراندبستانآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395/08/05
88298تهراندبستانآپارتمانرهن135180,000,0001395/08/03
88297تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00075,000,0001395/08/03
84605تهراندبستانآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395/06/17
82995تهراندبستانآپارتمانفروش1104,272,000470,000,0001395-06-03
81631تهراندبستانآپارتمانفروش714,366,000310,000,0001395-05-21
80610تهراندبستانآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001395-05-13
80609تهراندبستانآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395-05-13
79775تهراندبستانکلنگیفروش6005,377,0001,000,000,0001395-05-03
79769تهراندبستانکلنگیفروش1306,677,000868,000,0001395-05-03
79758تهراندبستانآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001395-05-03
79665تهراندبستانآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395-05-02
78362تهرانمجیدیهکلنگیفروش6306,500,0004,095,000,0001395-04-21
78339تهراندبستانآپارتمانفروش853,295,000280,000,0001395-04-21
78338تهراندبستانآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395-04-21
68458تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش654,100,000266,500,0001395-03-03
74242تهراندبستانآپارتمانپیش فروش1246,000,000744,000,0001395-02-14
74243تهراندبستانکلنگیفروش5805,377,0001,000,000,0001395-02-14
74256تهراندبستانآپارتمانفروش585,200,000301,600,0001395-02-14
73889تهراندبستانآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001395-02-11
70932تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش944,900,000460,600,0001394-12-18
60821تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-08-26
56770تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-07-13
43942تهراناستاد حسن بنا جنوبیآپارتمانفروش1104,400,000484,000,0001394-03-11
43183تهراندبستانآپارتمانفروش573,859,000220,000,0001394-03-04
42022تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش555,000,000275,000,0001394-02-24
39784تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش30014,000,0007,350,000,0001394-01-30
39785تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش2346,500,000858,000,0001394-01-30
39786تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش18014,285,0002,400,000,0001394-01-30
39275تهرانمجیدیه جنوبیمستغلاتفروش1008,000,0001,384,000,0001394-01-25
Page top