املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اجاره دار

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38962تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش953,200,000304,000,0001394-01-23
38963تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-01-23
32008تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-10-28
26418تهراناجاره دارکلنگیفروش1504,460,000380,000,0001393-10-27
26575تهرانخواجه نظام(اجاره دار)اداریفروش753,700,000277,500,0001393-09-09
26576تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش383,350,000127,000,0001393-09-09
26577تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش1353,000,0001393-09-09
26632تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش8510,500,0001393-09-09
26185تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393-09-01
26325تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش903,700,000333,000,0001393-09-01
20635تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش452,670,000120,000,0001393-08-26
25323تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش732,600,000189,800,0001393-08-24
25352تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش592,370,000140,000,0001393-08-24
24238تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش512,850,000145,000,0001393-08-17
24250تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش314,680,000145,000,0001393-08-17
24202تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش393,400,000132,600,0001393-08-16
23734تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-08-10
22155تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393-07-27
22156تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393-07-27
19929تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-07-06
19745تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش543,500,000189,000,0001393-07-05
19746تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش682,650,000180,000,0001393-07-05
19623تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش422,620,000110,000,0001393-07-03
19621تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-07-03
19622تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش423,095,238130,000,0001393-07-03
Page top