املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اجاره دار

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74687تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش67کارشناسیکارشناسی1395/06/26
12934تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش67کارشناسیکارشناسی1395-05-20
43400تهران بابا خانلو - سربازآپارتمانفروش563,400,000190,000,0001394-07-15
54825تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش573,300,000188,000,0001394-06-23
54600تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش94265,000,0001394-06-22
53870تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مغازهفروش3513,000,000450,000,0001394-06-15
50748تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش774,650,000360,000,0001394-05-27
50638تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش772,200,000169,400,0001394-05-14
50639تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش1153,300,000379,500,0001394-05-14
48126تهرانخواجه نظامکلنگیفروش702,940,000200,000,0001394-05-12
48886تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-04-30
45503تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001394-03-28
45504تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1685,500,000550,000,0001394-03-28
43930تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش603,500,000210,000,0001394-03-11
43931تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش623,700,000230,000,0001394-03-11
43932تهرانخواجه نظام مستغلاتفروش2564,300,0001,100,800,0001394-03-11
43933تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش503,600,000180,000,0001394-03-11
43726تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش432,700,000120,000,0001394-03-07
43727تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش602,800,000168,000,0001394-03-07
43728تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1714,500,000486,000,0001394-03-07
43729تهرانخواجه نظام مستغلاتفروش1503,100,000465,000,0001394-03-07
43730تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش863,000,000258,000,0001394-03-07
43340تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش632,840,000179,000,0001394-03-05
43341تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش533,000,000159,000,0001394-03-05
43342تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش563,500,000196,000,0001394-03-05
42987تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش543,500,000189,000,0001394-03-03
42985تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1205,000,000585,000,0001394-03-03
42983تهرانخواجه نظام اآپارتمانفروش1306,500,000819,000,0001394-03-03
42980تهرانخواجه نظام کلنگیفروش1205,000,000440,000,0001394-03-03
42013تهرانخواجه نظامکلنگیفروش2255,150,000850,000,0001394-02-24
Page top