املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اجاره دار

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20635تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش452,670,000120,000,0001393-08-26
25323تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش732,600,000189,800,0001393-08-24
25352تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش592,370,000140,000,0001393-08-24
24238تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش512,850,000145,000,0001393-08-17
24250تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش314,680,000145,000,0001393-08-17
24202تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش393,400,000132,600,0001393-08-16
23734تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-08-10
22155تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393-07-27
22156تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393-07-27
19929تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-07-06
19745تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش543,500,000189,000,0001393-07-05
19746تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش682,650,000180,000,0001393-07-05
19623تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش422,620,000110,000,0001393-07-03
19621تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-07-03
19622تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش423,095,238130,000,0001393-07-03
19624تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش413,170,000130,000,0001393-07-03
18792تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش503,200,000160,000,0001393-06-29
18793تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش563,570,000200,000,0001393-06-29
18468تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001393-06-27
18469تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393-06-27
18489تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش852,600,000221,000,0001393-06-27
18510تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-06-27
16475تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مستغلاتفروش155600,000,0001393-06-15
15929تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش752,700,000202,500,0001393-06-11
15938تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش634,300,000270,900,0001393-06-11
15771تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش473,500,000165,000,0001393-06-10
15116تهرانخیابان شهید اجاره دارآپارتمانفروش413,530,000145,000,0001393-04-04
13573تهرانخواجه نظام غربی - خیابان سربازآپارتمانمعاوضه50کارشناسیکارشناسی1391-11-30
13092تهراناجاره دار - کوچه هجرتیآپارتمانفروش512,100,000107,000,0001391-07-18
13022تهراناجاره دار - خیابان سربازآپارتمانفروش552,300,000126,500,0001391-07-12
Page top