املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 6 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24855تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-08-20
24856تهرانعباس آبادمغازهفروش3525,000,000875,000,0001393-08-20
24857تهرانفاطمیاداریفروش1655,000,000825,000,0001393-08-20
24859تهرانعباس آباداداریفروش1366,000,000816,000,0001393-08-20
24865تهرانکردستانآپارتمانفروش1104,910,000540,000,0001393-08-20
24465تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393-08-19
24537تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش766,600,000501,600,0001393-08-19
24634تهرانجمالزاده شمالیمغازهفروش8026,000,0002,080,000,0001393-08-19
24329تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمانفروش1494,000,000560,000,0001393-08-18
24330تهرانفاطمیآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393-08-18
24338تهرانعباس آباداداریفروش1114,200,000466,200,0001393-08-18
24339تهرانکردستانآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001393-08-18
24345تهرانعباس آباد - بهشتی مغازهفروش3522,000,000770,000,0001393-08-18
24354تهرانفاطمیآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001393-08-18
24362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,640,000730,000,0001393-08-18
24378تهرانفاطمیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-08-18
24388تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-08-18
24398تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393-08-18
24399تهرانولیعصر - پارک ساعیاداریفروش12812,500,0001,600,000,0001393-08-18
24408تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001393-08-18
24412تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393-08-18
24416تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1343,800,000509,200,0001393-08-18
24421تهرانکردستانآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-08-18
24220تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393-08-17
24227تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2504,000,0001,000,000,0001393-08-17
24144تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001393-08-15
24145تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-08-15
23946تهراننجات الهی (ویلا)آپارتمانفروش624,000,000248,000,0001393-08-14
23940تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393-08-12
23786تهرانفاطمیآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393-08-11
Page top