املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک یوسف آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39733تهرانیوسف آباد - بیست و چهارمآپارتمانفروش798,500,000671,500,0001394-01-30
39734تهرانیوسف آباد - جهان آراآپارتمانفروش698,000,000552,000,0001394-01-30
39735تهرانیوسف آباد - ابن سیناآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001394-01-30
39238تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001394-01-29
39557تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش12530,000,000200,000,0001394-01-27
39234تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش507,400,000370,000,0001394-01-25
39235تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش14712,500,0001,837,500,0001394-01-25
39237تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1087,800,000842,400,0001394-01-25
38903تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1358,800,0001,188,000,0001394-01-23
38904تهرانیوسف آباداداریفروش1008,600,000860,000,0001394-01-23
38913تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2097,177,0001,500,000,0001394-01-23
38552تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394-01-18
38551تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38550تهرانیوسف آباداداریفروش436,800,000292,400,0001394-01-18
38396تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش955,700,000541,500,0001394-01-16
38288تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش1107,800,0001394-01-15
32534تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1048,700,000904,800,0001393-11-01
32561تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش537,000,000370,000,0001393-11-01
32579تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001393-11-01
31939تهرانیوسف آباداداریفروش835,600,000464,800,0001393-10-25
31938تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393-10-25
26149تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393-08-29
26150تهرانیوسف آبادمستغلاتفروش103کارشناسیکارشناسی1393-08-29
26157تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,495,000740,000,0001393-08-29
24924تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش857,800,000452,400,0001393-08-21
24940تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001393-08-21
24362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,640,000730,000,0001393-08-18
24388تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-08-18
24398تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393-08-18
24412تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001393-08-18
Page top