املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کشاورز غربی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95409تهرانکشاورز غربی، شوریدهاداریرهن100130,000,0001395/12/15
93650تهرانبلواركشاورزاداریرهن و اجاره601,700,00010,000,0001395/10/03
93862تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,300,00020,000,0001395/09/29
93274تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره1201,800,00050,000,0001395/09/21
92926تهرانبلوار کشاورزاداریرهن170165,000,0001395/09/17
88171تهرانبلوار کشاورزاداریرهن125150,000,0001395/09/17
92752تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره1201,800,00050,000,0001395/09/16
92568تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش905,555,000500,000,0001395/09/16
92098تهرانبلوار کشاورزمغازهرهن و اجاره521,000,000100,000,0001395/09/11
92094تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره1604,500,00040,000,0001395/09/11
91900تهرانجمالزادهکلنگیمعاوضه22011,000,0001395/09/08
90417تهرانبلوار کشاورزمغازهرهن و اجاره365,000,00040,000,0001395/08/23
89012تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1602,300,00040,000,0001395/08/10
85675تهرانبلور کشاورزاداریرهن170150,000,0001395/08/09
88853تهرانوصال شیرازیاداریرهن و اجاره2605,000,00050,000,0001395/08/09
88795تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/08/06
88592تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره763,000,00050,000,0001395/08/05
87925تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره1802,000,000100,000,0001395/08/01
87490تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1254,000,000500,000,0001395/07/26
86030تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره40012,000,000100,000,0001395/07/05
85802تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش2206,000,0001,320,000,0001395/07/04
84715تهرانبلوار کشاورزکلنگیفروش2308,300,0001,245,000,0001395/06/20
75635تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش714,015,000285,000,0001395-03-16
74801تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-03-04
73888تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش117430,000,0001395-02-11
73694تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001395-02-08
73000تهرانبلوار کشاورزمغازهفروش5035,000,0001395-02-01
73017تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001395-02-01
72856تهرانبلوار کشاورزمستغلاتفروش3001,200,000,0001395-01-31
72328تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001395-01-25
Page top