املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میدان ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43896تهرانجهار راه ولیعصرکلنگیفروش64413,000,0001394-03-10
43697تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001394-03-07
43700تهرانمیدان وليعصرآپارتمانفروش1723,779,000650,000,0001394-03-07
43361تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001394-03-05
41962تهرانولیعصر - فاطمیآپارتمانفروش1315,500,000720,500,0001394-02-23
41963تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-02-23
41964تهران ولیعصرآپارتمانفروش495,620,000275,000,0001394-02-23
41571تهرانولیعصرمستغلاتفروش1,3207,500,0009,900,000,0001394-02-21
41045تهرانولیعصرمستغلاتفروش8506,300,0001394-02-16
41046تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-02-16
40820تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001394-02-14
40632تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394-02-10
40256تهرانولیعصرآپارتمانفروش7520,000,0001,500,000,0001394-02-06
40257تهرانولیعصرآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394-02-06
39738تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاتفروش1,19818,000,00015,120,000,0001394-01-30
39530تهرانولیعصر - جام جمکلنگیفروش80015,000,000,0001394-01-27
39240تهرانولیعصرمستغلاتفروش1,02031,250,00025,000,000,0001394-01-25
39242تهرانولیعصرآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-01-25
38709تهرانولیعصر - فتحی شقاقیآپارتمانفروش448,500,000374,000,0001394-01-19
38710تهرانمیدان ولیعصرمغازهفروش2042,500,000850,000,0001394-01-19
38711تهرانزرتشت غربیمغازهفروش2755,818,0001,600,000,0001394-01-19
38712تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-01-19
31940تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393-10-25
26786تهرانولیعصر - جام جمکلنگیفروش78016,500,00011,550,000,0001393-09-10
26165تهرانولیعصراداریفروش934,625,000430,000,0001393-09-01
26166تهرانولیعصر - طالقانیمغازهفروش3218,000,000576,000,0001393-09-01
26212تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1124,500,000504,000,0001393-09-01
24964تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1915,500,0001,050,500,0001393-08-21
24399تهرانولیعصر - پارک ساعیاداریفروش12812,500,0001,600,000,0001393-08-18
23694تهرانمیدان ولیعصر آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001393-08-10
Page top