املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میدان ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62390تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001394-09-15
62411تهرانعباس آباد - ولیعصرکلنگیفروش42012,000,0002,172,000,0001394-09-15
60797تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش704,750,000320,000,0001394-08-26
60664تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1804,350,000783,000,0001394-08-25
60241تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001394-08-20
60070تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-08-19
59762تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش2355,600,0001,316,000,0001394-08-17
59771تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش20010,200,0001,162,800,0001394-08-17
18367تهرانحافظکلنگیفروش80016,500,00017,000,000,0001394-08-15
58746تهرانمیدان ولیعصرمستغلاتفروش1176,000,0001394-08-05
58470تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1366,200,000843,200,0001394-07-30
57592تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش61014,000,0003,500,000,0001394-07-22
57669تهرانولیعصر - جام جمآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394-07-22
57217تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش955,265,000500,000,0001394-07-19
57220تهرانجام جمآپارتمانفروش18514,000,0002,590,000,0001394-07-19
57221تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش2206,000,0001,320,000,0001394-07-19
56377تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-07-08
56231تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش1323,800,000501,600,0001394-07-07
54814تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1046,200,000644,800,0001394-06-23
54601تهرانبزرگمهراداریفروش1306,000,000780,000,0001394-06-22
54807تهرانولیعصر - خیامآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001394-06-22
54400تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش924,565,000420,000,0001394-06-18
54401تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1126,100,000683,200,0001394-06-18
54033تهرانولیعصر - فاطمیاداریفروش57315,000,0001394-06-16
50650تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش33310,000,0002,000,000,0001394-05-14
50653تهرانولیعصر - طالقانیکلنگیفروش72013,000,0005,356,000,0001394-05-14
48896تهرانولیعصر - فاطمیکلنگیفروش34010,500,0005,250,000,0001394-04-30
48366تهرانمیدان وليعصرآپارتمانفروش906,500,000435,500,0001394-04-23
45228تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2355,500,0001,292,500,0001394-04-20
44124تهرانولیعصر - طالقانیآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001394-03-12
Page top