املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میدان ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/11/04
95055تهرانزرتشت غربیآپارتمانرهن و اجاره822,500,00040,000,0001395/10/08
95053تهرانولیعصر - مطهریمغازهرهن2201,400,000,0001395/10/08
94857تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن110110,000,0001395/10/07
94729تهران میدان ولیعصرآپارتمانفروش1834,480,000820,000,0001395/10/07
94508تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن250250,000,0001395/10/05
93421تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره652,000,00040,000,0001395/09/22
92891تهرانولیعصر - بهشتیاداریرهن و اجاره702,500,00025,000,0001395/09/17
92890تهرانزرتشتمغازهرهن و اجاره335,000,00065,000,0001395/09/17
92313تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00030,000,0001395/09/14
92315تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1102,200,00025,000,0001395/09/14
92312تهرانولیعصر - بهشتیاداریرهن63140,000,0001395/09/14
92030تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره633,000,00020,000,0001395/09/11
88946تهرانمیدان ولیعصراداریرهن240270,000,0001395/09/09
91668تهرانولیعصر _ زرتشتاداریرهن و اجاره250کارشناسیکارشناسی1395/09/03
91481تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره652,500,00020,000,0001395/09/02
91480تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانرهن و اجاره721,800,00020,000,0001395/09/02
91454تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره652,500,00020,000,0001395/09/02
91316تهرانمیدان ولیعصرمغازهرهن و اجاره143,500,00010,000,0001395/09/01
90998تهرانمیدان ولیعصر اداریرهن و اجاره58660,00050,000,0001395/08/26
90893تهرانولیعصر - فاطمیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001395/08/26
90892تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/08/26
90859تهرانزرتشتآپارتمانرهن250250,000,0001395/08/25
90796تهرانمیدان ولیعصرمغازهاجاره1308,000,0001395/08/25
90792تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره906,000,00050,000,0001395/08/25
90620تهرانمیدان ولیعصراداریاجاره1308,000,0001395/08/24
90438تهرانزرتشت غربیاداریرهن170180,000,0001395/08/23
90134تهرانولیعصر - فاطمیمغازهرهن و اجاره43کارشناسیکارشناسی1395/08/20
88035تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاتفروش1,1529,500,000,0001395/08/02
87629تهرانولیعصر - فاطمیمستغلاترهن و اجاره4608,000,000100,000,0001395/07/26
Page top