املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فاطمی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38422تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش726,200,000446,400,0001394-01-17
38423تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394-01-17
38424تهرانفاطمیآپارتمانفروش1777,000,0001,239,000,0001394-01-17
38338تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش854,120,000350,000,0001394-01-16
38359تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش2504,850,0001,212,500,0001394-01-16
38371تهرانولیعصر - زرتشتاداریفروش805,600,000448,000,0001394-01-16
38303تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-01-15
26974تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001393-09-12
26772تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001393-09-10
26792تهرانفاطمیمغازهفروش5045,000,0002,250,000,0001393-09-10
26353تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393-09-02
25471تهرانفاطمیاداریفروش307,670,000230,000,0001393-08-25
25472تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001393-08-25
25491تهرانفاطمیمغازهفروش2635,000,000910,000,0001393-08-25
25523تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش664,500,000297,000,0001393-08-25
25370تهرانفاطمی - زرتشتآپارتمانفروش1564,000,000624,000,0001393-08-24
24857تهرانفاطمیاداریفروش1655,000,000825,000,0001393-08-20
24330تهرانفاطمیآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393-08-18
24354تهرانفاطمیآپارتمانفروش776,700,000515,900,0001393-08-18
24378تهرانفاطمیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-08-18
24416تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1343,800,000509,200,0001393-08-18
24227تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش2504,000,0001,000,000,0001393-08-17
23786تهرانفاطمیآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393-08-11
23783تهرانفاطمیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001393-08-10
23784تهران سیندخت شمالیآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393-08-10
20084تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001393-07-27
22171تهرانفاطمی_ زرتشتآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393-07-27
22172تهرانزرتشتمغازهفروش2734,500,000930,000,0001393-07-27
21798تهرانفاطمی - گلهااداریفروش1705,000,000850,000,0001393-07-24
21799تهرانفاطمیاداریفروش1584,500,000711,000,0001393-07-24
Page top