املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فاطمی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44098تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1584,500,000711,000,0001394-03-12
44099تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-03-12
44100تهرانفاطمی - بابا طاهرآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001394-03-12
43889تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش675,298,000355,000,0001394-03-10
43890تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394-03-10
43891تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1543,800,000585,200,0001394-03-10
43671تهرانفاطمیاداریفروش515,687,000290,000,0001394-03-07
43672تهرانفاطمیآپارتمانفروش527,692,000400,000,0001394-03-07
43673تهرانفاطمیکلنگیفروش14010,500,0002,352,000,0001394-03-07
43281تهرانفاطمیکلنگیفروش28810,300,0001394-03-05
43282تهرانفاطمیآپارتمانفروش883,977,000350,000,0001394-03-05
43295تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1026,700,000683,400,0001394-03-05
42933تهرانفاطمیکلنگیفروش81015,000,00012,600,000,0001394-03-03
42922تهرانفاطمی - گلهاکلنگیفروش92018,000,0007,200,000,0001394-03-03
42912تهرانفاطمیآپارتمانفروش1275,275,000670,000,0001394-03-03
42911تهرانفاطمیآپارتمانفروش964,200,000403,200,0001394-03-03
42295تهرانفاطمیآپارتمانفروش1243,700,000458,800,0001394-02-28
41920تهرانفاطمیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394-02-23
41921تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش946,800,000639,200,0001394-02-23
41922تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1277,200,0001,008,000,0001394-02-23
41503تهرانفاطمیآپارتمانفروش944,380,000411,720,0001394-02-21
41504تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1506,600,000990,000,0001394-02-21
41506تهرانفاطمیآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-02-21
41508تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001394-02-21
41244تهرانفاطمیآپارتمانفروش726,250,000450,000,0001394-02-19
41245تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394-02-19
41017تهرانفاطمیکلنگیفروش1759,300,0001,562,400,0001394-02-16
41018تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001394-02-16
41019تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394-02-16
41020تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش626,800,000421,600,0001394-02-16
Page top