املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک عباس آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39300تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش805,062,000405,000,0001394-01-25
39301تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش16410,700,0001,754,800,0001394-01-25
39017تهرانعباس آباداداریفروش1711,000,000,0001394-01-24
39018تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1537,500,0001,147,500,0001394-01-24
39019تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش916,800,000618,800,0001394-01-24
38650تهرانعباس آباد - هویزهآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394-01-19
38562تهرانعباس آباد - بهشتیاداریفروش1609,000,0001,440,000,0001394-01-18
38419تهرانعباس آبادآپارتمانفروش705,857,000410,000,0001394-01-17
38420تهرانعباس آباد - بهشتیمغازهفروش3220,000,000360,000,0001394-01-17
38448تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش12213,000,0001,664,000,0001394-01-17
38286تهرانعباس آبادآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394-01-15
26760تهرانعباس آبادآپارتمانفروش876,700,000582,900,0001393-09-10
26771تهرانعباس آبادمغازهفروش735,000,000245,000,0001393-09-10
26795تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش48011,000,0001393-09-10
25480تهرانعباس آبادمستغلاتفروش17012,000,0001393-08-25
25527تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001393-08-25
24855تهرانعباس آباد - بهشتیکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-08-20
24856تهرانعباس آبادمغازهفروش3525,000,000875,000,0001393-08-20
24859تهرانعباس آباداداریفروش1366,000,000816,000,0001393-08-20
24329تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمانفروش1494,000,000560,000,0001393-08-18
24338تهرانعباس آباداداریفروش1114,200,000466,200,0001393-08-18
24345تهرانعباس آباد - بهشتی مغازهفروش3522,000,000770,000,0001393-08-18
24408تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1385,500,000759,000,0001393-08-18
23780تهرانعباس آباداداریفروش6720,000,0001,340,000,0001393-08-10
23781تهرانعباس آبادمغازهفروش1819,000,000306,000,0001393-08-10
23782تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-08-10
20063تهرانعباس آباد - اندیشهمغازهفروش2024,000,000480,000,0001393-07-24
21794تهرانعباس آبادمغازهفروش3735,000,0001393-07-24
21795تهرانعباس آباداداریفروش687,205,882490,000,0001393-07-24
21796تهرانعباس آبادآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001393-07-24
Page top