املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک عباس آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54797تهرانعباس آبادآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394-06-22
54798تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1347,000,000938,000,0001394-06-22
54289تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1394,800,000667,200,0001394-06-17
51239تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1296,500,000838,499,9681394-05-18
51240تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001394-05-18
50067تهرانبهشتیمغازهفروش142,200,0001394-05-11
50192تهرانشهید بهشتیمغازهفروش1820,000,000360,000,0001394-05-11
47900تهرانعباس آبادکلنگیفروش59035,000,00028,000,000,0001394-04-18
47899تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394-04-18
47793تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-04-16
47792تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394-04-16
47533تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش757,300,000547,500,0001394-04-15
47532تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1474,200,000617,400,0001394-04-15
47273تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001394-04-10
47274تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش824,700,000385,400,0001394-04-10
44095تهرانعباس آباد - بهشتیاداریفروش1458,500,0001,232,499,9681394-03-12
44096تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-03-12
43668تهرانتخت طاووسآپارتمانفروش705,857,000410,000,0001394-03-07
43669تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش2058,293,0001,700,000,0001394-03-07
43253تهرانعباس آباد - اندیشهکلنگیفروش53814,000,0003,220,000,0001394-03-04
42932تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1894,762,000900,000,0001394-03-03
42921تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش1754,500,000787,500,0001394-03-03
42289تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-02-28
42290تهرانعباس - مهنازآپارتمانفروش586,500,000377,000,0001394-02-28
42294تهرانعباس آباداداریفروش855,200,000442,000,0001394-02-28
41913تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش1,80016,666,00030,000,000,0001394-02-23
41914تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش996,500,000643,500,0001394-02-23
41916تهرانعباس - مهنازآپارتمانفروش586,500,000377,000,0001394-02-23
41497تهرانعباس آباداداریفروش614,500,000274,500,0001394-02-21
41498تهرانعباس آباد - میر عمادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-02-21
Page top