املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک عباس آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95147تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16015,000,000500,000,0001395/10/09
95146تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/10/09
94981تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/10/08
94835تهرانعباس آبادمستغلاترهن و اجاره1153,800,000200,000,0001395/10/07
94728تهرانپاکستان آپارتمانفروش1556,200,000961,000,0001395/10/07
94649تهرانعباس آبادآپارتمانرهن200450,000,0001395/10/06
94509تهرانعباس آبادمغازهرهن1201,300,000,0001395/10/05
94155تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره1033,500,00030,000,0001395/10/01
93993تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره555,000,00050,000,0001395/09/30
93614تهرانعباس آباداداریرهن113150,000,0001395/09/24
93356تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره1043,000,00030,000,0001395/09/22
92473تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره853,500,00010,000,0001395/09/15
92471تهراناندیشهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00040,000,0001395/09/15
92469تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00040,000,0001395/09/15
90995تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره14315,000,000150,000,0001395/09/14
92241تهرانعباس آبادآپارتمانفروش677,000,000469,000,0001395/09/14
92101تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/09/11
92100تهرانمیدان تختیآپارتمانرهن و اجاره1032,500,00040,000,0001395/09/11
91833تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره17012,000,000100,000,0001395/09/07
91692تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره20کارشناسیکارشناسی1395/09/05
91456تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره906,000,000100,000,0001395/09/02
91317تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره11228,000,000200,000,0001395/09/01
91315تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره153,500,00020,000,0001395/09/01
90996تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره2003,000,000100,000,0001395/08/26
90997تهرانشهید بهشتی اداریرهن103200,000,0001395/08/26
90534تهرانعباس آبادآپارتمانفروش855,500,000440,000,0001395/08/24
89702تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره802,000,00035,000,0001395/08/17
88742تهرانشهید بهشتیمغازهرهن و اجاره6015,000,000300,000,0001395/08/06
83914تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1304,900,000637,000,0001395/06/13
83015تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1154,173,000480,000,0001395-06-03
Page top