املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
69330تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-29
69355تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-29
68956تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-26
68732تهرانامیرآبادآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1394-11-24
68755تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-24
68748تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-11-24
62823تهرانکارگرشمالیمغازهفروش3028,000,000850,000,0001394-11-23
68589تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-21
68588تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68327تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001394-11-19
68324تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-19
68325تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش133کارشناسیکارشناسی1394-11-19
68351تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001394-11-19
68145تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-17
67846تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001394-11-13
67854تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1195,000,000595,000,0001394-11-13
67858تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394-11-13
67533تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش2,4805,500,00013,200,000,0001394-11-10
67543تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1635,000,000815,000,0001394-11-10
67411تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394-11-08
67412تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394-11-08
67436تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1125,200,000582,400,0001394-11-08
67123تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-11-06
67142تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-06
66703تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-03
Page top