املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71471تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001395-01-16
71366تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001395-01-15
71274تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش756,700,0001395-01-14
71187تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-12-24
71112تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,512,000700,000,0001394-12-22
71038تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394-12-20
71037تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394-12-20
71010تهرانامیرآبادآپارتمانفروش525,770,000300,000,0001394-12-19
70834تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394-12-17
70833تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش65کارشناسیکارشناسی1394-12-17
70859تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش846,300,000529,200,0001394-12-17
70384تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001394-12-11
70403تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-12-11
70188تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش10010,000,0001394-12-09
69936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394-12-05
69937تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1394-12-05
69959تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,416,000650,000,0001394-12-05
69642تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش96کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394-12-03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394-12-03
69624تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394-12-02
69424تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش805,000,0001394-12-01
69444تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,086,000380,000,0001394-12-01
69328تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69329تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-29
Page top