املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70833تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش65کارشناسیکارشناسی1394-12-17
70859تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش846,300,000529,200,0001394-12-17
70384تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001394-12-11
70403تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-12-11
70188تهرانامیرآباد شمالیمستغلاتفروش10010,000,0001394-12-09
69936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394-12-05
69937تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1394-12-05
69959تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1205,416,000650,000,0001394-12-05
69642تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش96کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394-12-03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394-12-03
69624تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394-12-02
69424تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش805,000,0001394-12-01
69444تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,086,000380,000,0001394-12-01
69328تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69329تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-29
69330تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-29
69355تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-29
68956تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-26
68732تهرانامیرآبادآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1394-11-24
68755تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-24
68748تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-11-24
62823تهرانکارگرشمالیمغازهفروش3028,000,000850,000,0001394-11-23
68589تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-21
68588تهرانامیرآبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68327تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001394-11-19
68324تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-19
68325تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش133کارشناسیکارشناسی1394-11-19
68351تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001394-11-19
68145تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-17
Page top