املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
87870تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش505,800,000290,000,0001395/08/01
87869تهرانکارگر شمالی آپارتمانفروش1154,783,000550,000,0001395/08/01
87830تهرانکارگر شمالی آپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001395/07/28
87647تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش656,000,00069,000,0001395/07/26
86981تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/07/17
86980تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1278,500,0001,079,500,0001395/07/17
86117تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001395/07/06
86118تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/07/06
86116تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001395/07/06
85839تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,335,000380,000,0001395/07/04
85545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001395/06/31
85546تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1389,200,0001,269,600,0001395/06/31
85544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش837,000,000581,000,0001395/06/31
85249تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش726,100,000439,200,0001395/06/27
82172تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1035,350,000551,050,0001395-05-26
82156تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1351,800,0001,800,0001395-05-26
79189تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001395-04-28
79174تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395-04-28
79161تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش804,900,000392,000,0001395-04-28
78939تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001395-04-26
78206تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395-04-20
78168تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001395-04-20
75667تهرانکردستانآپارتمانفروش1017,200,00072,700,0001395-03-17
75614تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001395-03-16
Page top