املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74287تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش95012,500,0002,500,000,0001395-02-14
73990تهرانکردستانآپارتمانپیش فروش11510,000,0001,150,000,0001395-02-12
73672تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-02-08
73696تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001395-02-08
71524تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1206,000,0001395-02-07
73427تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-02-06
71602تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش837,300,000605,900,0001395-02-06
73254تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395-02-05
73116تهرانکارگر شمالیاداریفروش966,200,000595,200,0001395-02-04
72993تهرانامیر آبادآپارتمانفروش964,895,000470,000,0001395-02-01
72725تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3205,000,0001395-01-30
72313تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001395-01-25
72197تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001395-01-24
72169تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1204,500,000342,000,0001395-01-23
71872تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001395-01-22
71873تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1904,275,0001395-01-22
71915تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395-01-22
71916تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1509,650,0001,100,000,0001395-01-22
71764تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش70013,800,0006,279,000,0001395-01-21
71581تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001395-01-17
71609تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001395-01-17
71471تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001395-01-16
71366تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001395-01-15
71274تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش756,700,0001395-01-14
71187تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-12-24
71112تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,512,000700,000,0001394-12-22
71038تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394-12-20
71037تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394-12-20
71010تهرانامیرآبادآپارتمانفروش525,770,000300,000,0001394-12-19
70834تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394-12-17
Page top