املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38471تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش902,500,000215,000,0001394-01-18
38336تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش123کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38337تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001394-01-16
38243تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش824,300,000350,000,0001394-01-15
38242تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش901,300,000,0001394-01-15
38186تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-12-26
38185تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1838,500,0001,555,500,0001393-12-26
38187تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001393-12-26
38111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش654,925,000320,000,0001393-12-25
37994تهرانامیرآباد آپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-12-23
37995تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,800,000959,400,0001393-12-23
37996تهرانامیرآبادآپارتمانفروش615,737,700350,000,0001393-12-23
37962تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2004,000,000800,000,0001393-12-20
37963تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-12-20
37800تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001393-12-19
37822تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,670,000350,000,0001393-12-19
37852تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393-12-19
36975تهرانامیرآبادآپارتمانفروش674,630,000310,000,0001393-12-11
36976تهرانامیرآبادمستغلاتفروش12011,000,0001393-12-11
36321تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,300,000934,400,0001393-12-05
36322تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001393-12-05
36063تهرانامیرآباد آپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393-12-02
36064تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش605,250,000315,000,0001393-12-02
35822تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1275,350,000679,450,0001393-11-30
35358تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17710,500,0001,858,500,0001393-11-26
Page top