املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29490تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001393-10-06
29366تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1156,700,000760,000,0001393-10-05
29099تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000575,000,0001393-10-03
29100تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش584,900,000284,200,0001393-10-03
29113تهرانامیرآبادآپارتمانفروش834,340,000360,000,0001393-10-03
29164تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-10-03
28830تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-09-29
28427تهرانکارگر شمالیاداریفروش704,290,000300,000,0001393-09-26
28451تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393-09-26
28197تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش826,100,000500,000,0001393-09-23
28198تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3325,500,000,0001393-09-23
28199تهرانکارگر شمالیاداریفروش906,700,000600,000,0001393-09-23
28218تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001393-09-23
27968تهرانامیرآبادمستغلاتفروش1209,000,0001393-09-20
27971تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1916,550,0001,250,000,0001393-09-20
28018تهرانکارگر شمالیمغازهفروش3356,800,0002,500,000,0001393-09-20
26908تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1374,452,000610,000,0001393-09-11
26927تهرانجمالزاده جنوبيآپارتمانفروش713,880,000275,000,0001393-09-11
26573تهرانجمالزادهمغازهفروش26500,000,0001393-09-09
26631تهرانجمالزادهاداریفروش604,700,000282,000,0001393-09-09
26447تهرانامیرآباد - فکوریآپارتمانفروش924,570,000420,000,0001393-09-08
26511تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393-09-08
26336تهرانکردستان جنوبیآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-09-02
26347تهرانکردستانآپارتمانفروش2105,500,0001,155,000,0001393-09-02
25824تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-08-27
25825تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393-08-27
25837تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-08-27
25253تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1066,100,000646,600,0001393-08-24
25264تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-08-24
25306تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-08-24
Page top