املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک امیرآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52789تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش883,318,000292,000,0001394-06-05
52329تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2309,500,0001394-06-02
52330تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-06-02
52338تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394-06-02
52024تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1546,300,000970,200,0001394-05-31
52025تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش965,100,000489,600,0001394-05-31
52046تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-05-31
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394-05-24
51739تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001394-05-24
51709تهرانکردستانآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394-05-24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394-05-24
51420تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394-05-21
51421تهرانامیرآبادآپارتمانفروش804,937,500395,000,0001394-05-21
51431تهرانامیراباد شمالیآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-05-21
51437تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش3566,250,0002,225,000,0001394-05-21
51514تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2407,800,0001,435,200,0001394-05-21
51518تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001394-05-21
51020تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1504,100,000615,000,0001394-05-17
50800تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394-05-14
50801تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-05-14
50439تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-05-12
50440تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-05-12
50069تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-05-10
49135تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001394-05-03
49152تهرانامیرآبادآپارتمانفروش716,478,000460,000,0001394-05-03
Page top